5. august 2008

Steigen kirke på Engeløya i Steigen kommune

Her er noen fotografier av den fantastiske Engeløya i Steigen kommune.

Steigen kirke er en gammel steinkirke i Steigen i Nordland. Dens eldste deler er bygget rundt 1200–1300.

I årenes løp har kirken vært gjenstand for ulike reparasjoner som følge av brann og uvær. På 1600-tallet blåste kirketaket av tre ganger, og i 1657 slo lynet ned og kirken og inventar ble ille tilredt. «Stegens Kirche er aff Torden og Liunild antænt st. Lucia nat og gandske opbrændt med alle sine ornamenter; och bahre forbrændte muhr igjenstod». Rester etter noe av det gamle inventaret er bevart på Tromsø Museum.

I 1869 ble påbyggingsarbeidet av Steigen kirke fullført. Halvparten av den gamle steinkirkens murer ble beholdt som kor, og nytt stort kirkeskip ble bygd. Dette var i pietismens tid, så mesteparten av gammelt inventar og historiske materialer som fantes i den gamle kirken ble kastet ut, og nytt inventar ble forært kirken mot slutten av 1800-tallet. Noen få av gjenstandene fra den gammle kirken ble likevel bevart, bl.a. en lysekrone i messing fra 1684.

I 1963–65 ble Steigen kirke restaurert på nytt og fikk tilbake sitt middelalderpreg. Blant annet ble det bygget nytt tårn, og veggene ble kalket innvendig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar