20. april 2016

Småbåthavn i Olderhamna på Finnsnes

Bilder fra den nye småbåthavna på Finnsnes. Her var det skikkelig idyllisk med blikkstille vann og måkeskrik. En og annen bil som suste forbi på veien, men det var like skjønt allikevel. 

Her blir ei skikkelig perle for byen Finnsnes når det er helt ferdigstilt.

Fra Småbåthavna på Finnsnes
Fra Småbåthavna på Finnsnes
Fra Småbåthavna på Finnsnes
Fra Småbåthavna på Finnsnes
Fra Småbåthavna på Finnsnes
Fra Småbåthavna på Finnsnes
Fra Småbåthavna på Finnsnes
Fra Småbåthavna på Finnsnes
Fra Småbåthavna på Finnsnes
Fra Småbåthavna på Finnsnes

5. april 2016

Verket ved Hamn i Senja

Her ble det handelssted og fiskevær da handelsmannen Adolf Lund først leide og siden kjøpte stedet i 1896. Han var mannen som førte opp alle de hus som hørte til et velbygd handelssted; fiskebrygge med dampskipskai, butikk med pakkhus, bakeri, trandamperi, graksekokeri (rester av lever, hvalspekk/kjøtt og bein som ble foredlet ved gjæring og pressing til levermel), ishus, rorbuer, fjøs og tinghus med gjesterom. 

Hamn hadde allerede fra 1874 poståpneri. Rikstelefonen kom i 1896, da også Telegrafhuset ble bygd. Hamn var da det tredje stedet på Senja som fikk telefonstasjon.

Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja