30. desember 2006

Gryllefjord på Senja

Her er noen fotografier fra idylliske Gryllefjord på Senja.
Alle fotografiene er tatt fra samme ståsted.

Gryllefjord er administrasjonssentrum i Torsken kommune på ytre Senja. Det er et viktig fiskevær og ligger innenfor Svennsgrunnen og Malangsgrunnen.


Stedet har de siste årene opplevd en sterk befolkningsnedgang. På 1970-tallet bodde det rundt 1300 personer på stedet, mens det i 2007 bare var 407 innbyggere. Hovedgrunnen til fraflyttingen er at stedet lever av fiske og at nedgangen i antall båter er markant.

Bebyggelsen ligger på ei smal strandflate på sørsiden av den seks-sju km lange fjorden. I omgivelsene rundt reiser det seg mektige fjell, bla Middagstinden og Juldagstinden. Navnet er av gammelnorsk opprinnelse, og ble da benevnt Gryflufjordr. Det er sannsynlig at opprinnelsen til førsteleddet er "rote/grave". Kanskje har det sammenheng med den spesielle vindsorten "ølningen", et fallvær som virvler opp snø og hav mens det står på?

Stedet har hatt bosetting siden steinalderen. Det rike fisket i havområdene utenfor fjorden er den viktigste årsaken til at folk har bosatt seg her gjennom århundrene. Særlig fikk stedet et oppsving da fisket på Svendsgrunnen ble organisert med utgangspunkt i Gryllefjord rundt 1920, samtidig som øyværene rundt mistet sin betydning og aktiviteten ble flyttet til steder som Gryllefjord og Torsken. Etter krigen ble det etablert fryseri på stedet, som ved siden av selve fisket har vært en viktig arbeidsplass helt fram til i dag. I tillegg til fiskemottak finner vi det største filetproduksjonsanlegget for hvitfisk i Troms nettopp i Gryllefjord.

Gryllefjord Fryseri & Kjøleanlegg er stedets hjørnesteinsbedrift. Bedriften har omstillet seg fra å drive frossenfiletproduksjon og produksjon av saltfisk for klippfisktørking i Portugal, til å drive produksjon av ferskfilet og i større grad ferdigprodukter av saltfisk.

Som en del av Nergårdkonsernet, har Gryllefjord Fryseri AS også ansvaret for Nergårdkonsernets hvitfiskproduksjon på Senja forøvrig.

I 1902 ble det bygget et bedehus i Gryllefjord. Det er senere vigslet som kirke under navnet Gryllefjord kapell.

Fra Samlealbum for utvalgte fotografier


Fra Samlealbum for utvalgte fotografier


Fra Samlealbum for utvalgte fotografier

10. desember 2006

Flere familiefotografier fra 1900 tallet

I helga har jeg vært hjemme hos min mormor her på Finnsnes. Hun hadde mange eldre fotografier som omhandler slekta tilbake i tid - og jeg lånte med meg to bæreposer med fotografier.

Vi har til nå scannet inn omtrent 300 fotografier og skal til uken hjem til mormor for å få påsett hvem som er avfotografert. Her kan du se hvordan det så ut under prosessen med organisering av innscanningen - det var mye arbeid men det ble et bra resultat!


Fra Samlealbum for utvalgte fotografier


Fra Samlealbum for utvalgte fotografier