5. august 2008

Hagbartholmen (Hagbardholmen) på Engeløya i Steigen kommune

Om lag 3-400 meter fra Steigen kirke kan du i sørvestlig retning se Hagbardholmen. Holmen er en gravholme med mange begravelser fra hedensk tid. En steinfylling gjør slik at holmen er vannfast også ved flo sjø.

De fleste gravmonumentene er knapt synlige og de fleste regnes som flatgraver. Størrelsene på rundhaugene varierer fra 3,5 til 9 meter i diameter, mens de to langhaugene er 8X3 og 6X4 meter.

Det finnes også en firkantet steinsetning som er 9X8 meter. Totalt er det 23 kjente graver på holmen, og alle disse ligger samlet på et forholdsvis lite område. Mellom gravene står det en bautastein som er ca. 1,5 meter høy. Det er høyst trolig at det ville vært avdekket flere graver ved nøyere arkeologisk undersøkelse av holmen.

I 1902 ble det utført utgravninger på holmen av O. Nicolaisen. Det ble den gang funnet flere praktfulle oldsaker. I en av gravene ble det blant annet funnet en stor og to små korsformede spenner, en liten relieffspenne av sølv, to fuglenåler og to par armbånd. Funnene er mest trolig fra begynnelsen av 500 tallet. En annen grav inneholdt sammen med skjelettet 58 spillebrikker av bein, en øks, et ildstål, en øks, to spydspisser, en hvit stein, fem pilspisser og et sverd.

I 1954 foretok Harald Egenes Lund utgravning i 11 av de kjente 23 gravene. To av gravene ble datert eldre jernalder (500 før Kristus og 550 etter Kristus) mens de øvrige fra vikingtiden (800 – 1050). Selv om gravmonumentene er i en beskjeden størrelse, er de til gjengjeld oftest fint oppbygget og noen er i tillegg beriket med mye gravgods. Rike gravgaver tolkes vanligvis som at disse menneskene må ha hatt en viktig eller/og status i sitt boområde i det levende livet, og at etterslekten ved gravleggingen ønsket å gi den døde høy posisjon i neste liv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar