21. mai 2008

Rødbergshamn (Rødbergodden) i Lenvik kommune

Rødbergshamn (også kalt Rødbergodden) er ei lita bygd på Nordvestsiden av Lenvikhalvøya.
Her ligger også det kjente Rødbergodden fort.


Fra Samlealbum for utvalgte fotografier


Fra Samlealbum for utvalgte fotografier


Fra Samlealbum for utvalgte fotografier

Måker på Finnsnes

En sommerdag i 2006 kjøpte jeg meg et brød og tok det med i parken for å kaste til måkene. Dette var for å få gode fotografier - og det ble det jammen.

Hus på Finnsnesvatnet

Disse to husene har nok en gang blitt offer for å bli tatt fotografi av. Husene er populære blant både blant turister og innbyggere. De settes ut hver vår og blir tatt inn om høsten.

Fra Forskjellige hus

Finnsneshaugen på Finnsnes

Her er utsikten fra Finnsneshaugen på Finnsnes.

Fra Samlealbum for utvalgte fotografier

Heggelia i Målselv kommune

Heggelia er et tettsted i Bardufossområdet, Målselv kommune, Troms. Med et innbyggertall på 958 (2006) er Heggelia det største tettstedet i kommunen. Hovedkvarteret til 6. divisjon ligger her, sammen med militærleirene Heggelia leir og Rusta leir, hvor Sambandsbataljonen og CSS holder til.

Fra Samlealbum for utvalgte fotografier

Tollpost Globe ved Finnjord industriområde

Tollpost Globe holder til ved Finnfjord ved Finnfjord industriområde i Lenvik kommune.

Fra Diverse bedrifter

Skarven i Rossfjordstraumen

Skarven slapper ofte av langs fjæra i Rossfjordstraumen i Lenvik kommune.

Fra Dyr og andre skapninger

Sommerfryd på Nedre Langnes i Lenvik kommune

Sommerfryd er et idyllisk leirsted på Nedre Langnes (Langnesodden) i Lenvik kommune.

Fra Diverse bedrifter

Torsken kirke

Her er et fotografi av Torsken kirke.
Torsken kirke er en korskirke fra 1784 i Torsken kommune, Troms fylke.
Byggverket er i tømmer og har 100 plasser. Denne rødmalte kirka har flere gamle klenodier, bl.a. et krusifiks som antakelig er utført i Lübeck i 1550-årene.


Fra Samlealbum for utvalgte fotografier

Lavangen kirke

Lavangen kirke er en langkirke fra 1891 i Lavangen kommune, Troms fylke.
Byggverket er i tre og har 420 plasser.

Fra Samlealbum for utvalgte fotografier

Høye bensinpriser på Senja

På Senja må du ut med over 1000,- kroner for èn liter bensin!

Fra Samlealbum for utvalgte fotografier

Måkene på Berget

Her er et fotografi som ble tatt høsten 2005. Som du kan se var det ganske mange måker som koste seg på berget.

Tone Damli Aaberge på Finnsnes

8. mars 2006 avholdt Tone Damli Aaberge konsert på AMFI Finnsnes. Etter konserten signerte hun CD plater og diverse annet på kjøpesenteret.

Ole Bremnes med konsert på Finnsnes

I november 2005 avholdt Ola Bremnes en konsert på Finnsnes sammen med både band og kor.Skøelv skole

Her er et fotografi av skolen i Skøelv.

Russevåg på Senja i Lenvik kommune

Her er et fotografi fra Russevåg på Senja i Lenvik kommune.

Fra Samlealbum for utvalgte fotografier

18. mai 2008

17. mai 2008

Kaldfarnes på Senja

Medby og Kaldfarnes er to nabobygder i Torsken kommune, på øya Senja i Troms fylke. Bygdene ligger langs nordsiden av Veidmannsfjorden, og utgjør en slags sentrumssone i området Søndre Torsken.

Medby ligger lengst øst, innerst i fjorden. Her er ligger Medby kapell, Medby skole og Askeladden barnehage. Her holder også byggefirmaet Senjabygg til. I Medby er det dessuten rorbucamping med båtutleie, samt kro med alle rettigheter. Fylkesvei 232 passerer gjennom Medby. Østover går veien mot Sifjord, og videre mot Svanelvmoen i Tranøy kommune, mens den nordvestover fortsetter til veienden på Grunnfarnes.

Kaldfarnes er tidligere sentrum for bygdene i sørkommunen (fram mot 1900) med skole, dampbåtsanløp, posthus, butikk, tinghus m.m. Nå er det få innbyggere tilbake, og fritidseiendommene dominerer. Det er værhards på Kaldfarnes, og etter hvert som kommunikasjonene endret seg, overtok Medby rollen som bygdesenter i sør. Fortsatt kan man anname det gamle miljøet ute på Kaldfarnes.Jokern på Stonglandseidet på Senja

Her er et fotogrfi av nærbutikken Jokern på Stonglandseidet på Senja.

Grunnfarnes på Senja

Grunnfarnes er et fiskevær og en grunnkrets i Torsken kommune i Troms, og er den bygda som ligger lengst nordvest i området Søndre Torsken på ytre Senja. Grunnfarnes er et relativt langstrakt samfunn, med begyggelse langs det meste av nordsiden av den 4 km lange fjorden, fra Grunnfarnesbotn og utover til enden av fylkesveien.

Bygda, som har i underkant av 100 innbyggere, har postadresse 9395 Kaldfarnes, og nærmeste skole er i nabobygda Medby. Grunnfarnes bedehus er fra 1948. Grunnfarnesbotn har røtter tilbake til vikingtiden, og er valgt til Torsken kommunes tusenårssted. I Grunnfarnesbotn er det dessuten kirkegård.

Flakstadvåg på Senja

Flakstadvåg er ei bygd på nordsiden av Selfjorden i Torsken kommune på yttersiden av Senja. Navnet er satt sammen av Postverket. Opprinnelig navn var Flakstad, men da det lett ble blandet sammen med Flakstad i Lofoten, satte man på endelsen -våg for å skille de to.

Bygda ligger på nordsiden av den dype og fiskerike Selfjorden, med store myrområdet (delvis dyrket) rundt.

Stedsnavnet kommer antakelig av gammelnorsk "fllak"=flat, mens sisteleddet "våg" er en konstruksjon av postverket som nå er blitt en del av det offisielle navnet på bygda.

Folket i bygda var pionerer når det gjladt oppdrett av laks, med det første anlegget i Troms fylke. Fortsatt er matfiskanlegget med slakteriet den viktigste arbeidsplassen i bygda. Butikken her har i tillegg til matvarer også et bensinutsalg.

Stedet har kapell (flytta fra Halvarsøya) og grendehus.

I myrområdet ovafor bygda har Tromsø museum gravd ut ei eldgammel jernvinne fra ca 200-300 e. Kr. Dette funnet flytta jernvinnenes historie her nord nesten 1000 år tilbake i tida.

Grendehuset i bygda brukes til ulike tilstelninger av bygdelaget. Blant annet arrangeres det fester her. Kapellet stod opprinnelig som forsamlingshus på Hallvardsøya, ei lita øygruppe ytterst i Selfjorden. I 1925 ble den flyttet og satt opp på Flakstadvåg.

Det er også i området rundt Flakstadvåg gjort en del funn fra yngre steinalder. Det er også funnet spor etter jernutvinning i myrene ovenfor bebyggelsen, som trolig har funnet sted i jernalderen; 230-330 år e.Kr.

Flak kommer fra et gammelnorsk ord som betyr flat. Det er et flatt nes som stikker ut i havet mot de rike fiskefeltene utenfor. Også Selfjorden er kjent for godt fiske. Bak selve bygda er det store myrområder, som delvis er dyrket opp. I disse myrene er det gjort funn som flytter jernvinnenes historie i Nord-Norge 1000 år tilbake i tiden, til omkring år 200 etter Kristus.
Botnhamn på Senja

Botnhamn er et livskraftig bygdesamfunn på Nord-Senja i Troms. Bygda tilhører Lenvik kommune og ligger langs vestsiden av fjorden Stønnesbotn. Botnhamn ligger henholdsvis 18 og 30 km nordvest for Gibostad og Finnsnes.Kjell Arnesen på Finnsnes

Her holder Kjell Arnesen til på Finnsnes.


Fra Diverse bedrifter

Snorre og Lillepia

Her er et fotografi fra August 2006 der Snorre og Lillepia var sammen ute i hagen.

16. mai 2008

Planlegging av etablering av Rema 1000 på Finnsnes

Dette fotografiet ble tatt under planleggingen av den nye Rema 1000 på Finnsnes. Rema 1000 flyttet nemlig fra Skolegata til Sjøgata. Her er Lars Olav Lundø og Christian Krey Jenssen igang med å planlegge hvordan den nye butikken skal organiseres med varer.

Tåke på Finnfjordvatnet

Her er et fotografi fra Finnfjordvatnet høsten 2007.

Fra Samlealbum for utvalgte fotografier

4. mai 2008

Ubebodd hus i Grasmyrskogen

Her er et fotografi av et ubebodd hus som ligger i Grasmyrskogen på Senja.

Granlia sett fra Vasshaug på Senja

Her er et fotografi som er tatt fra Vasshaug på Senja. På fotografiet kan du se Granlia som ligger i et skogholt like ved Vasshaug.

Islandsbotn

Her er et fotografi av et ensomt naust som ligger i fjæra i Islandsbotn på Senja.

Hurtigruta på Finnsnes

Dette fotografiet er tatt fra Silsand mot Finnsnes når hurtigruta lå til kai.

Silsand mot Finnsnes

Her er noen fotografier som er tatt fra Silsand mot Finnsnes en mai dag i 2008.

Privat fuglereservat på Silsand

En privatperson har på Silsand satt opp rugekasser i fjæra for å hjelpe våre fjærkledde venner til å få barn. Her hekker det forskjellige typer fugler i alle kassene.