5. august 2008

Sigarshaugen på Engeløya i Steigen kommune

Like utenfor kirkeporten til Steigen kirke ligger Nord Norges høyeste gravhaug. Den er ca. 35 meter i diameter og om lag 3 meter høy, og på toppen danner en 20X17 m stor flate.Haugen har fått navnet Sigarshaugen, som viser til et gammelt sagn og Hagbard og Signe, og hvor kong Sigar er faren til Signelill. I følge sagnet er selve kong Sigar gravlagt i haugen.

Gravhaugen er ikke utgravd, men arkeologen H. E. Lund gravde en sjakt fra siden og inn mot midten av haugen, og konstanterte at haugen var oppbygd av sand og mannløftsstore bein. I kanten av Sigarshaugen har det i tillegg vært foretatt flere gravleggelser. Dette har kommet frem ved jordbearbeiding og pløying såpass langt tilbake i tid slik at de funn som da ble gjort nå er gått tapt.
Siden det ikke er gjort daterbare funn fra haugen kommer en ikke nærmere enn å tidsfeste den fra jernalderen en gang, kanskje fra 600-700 tallet og opp mot vikingstiden.

Foruten å være en grahaug, kan haugen også ha vært benyttet i forbindelse med bloting og hedenske ritualer i tilknytning til Gudehovet, som sannsynligvis lå på samme plassen som kirka står i dag. Kanskje haugen ble brukt som tingplass når det eldgamle Steigartinget ble satt på Steig? Var det kanskje hit alle stormenn og høvdinger fra Hålogaland kom for å lage lover, dømme og holde seremonier?
At det så tidlig ble bygget kirke i kristen tid kan tyde på at området rundt Sigarshaugen også tidligere var et viktig religiøst senter.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar