6. juli 2008

Vinje i Dyrøy kommune

Vinje er et skikkelig fint sted med gamle bygninger. I dag består gården rundt av fem bruk. I et vakkert kulturlandskap finnes flere eksempler på byggeskikk og bygningshistorie fra midten av forrige århundre fram til 1930-åra.

På Lille Vinje er det 27 runde groper i rullesteinsfjæra som man ikke helt vet hva de er blitt brukt til – det kan være tufter etter boplasser, gravplasser eller steder der man oppbevarte mat om vinteren. - Store Vinje og Lille Vinje kan en gang ha vært en gård som ble utskilt i to gårder.

På begge gårdene finnes imidlertid kulturspor fra jern- og mellomalderen, slik at utskillinga kan ha skjedd tidligere enn de skriftlige kildene tyder på. Ei trekulldatering fra det dypeste laget på gårdshaugen på Store Vinje viser at bosetningen på gården ble etablert i jernalderen, mot slutten av 600-tallet.Vangsvik i Tranøy kommune

Vangsvik er ei bygd som ligger nord i Tranøy kommune på sørlige del av Senja, med utsikt over Solbergfjorden mot fastlandet. Vangsvik er offisielt administrasjonssenter for Tranøy kommune.

Sammen med Rubbestad har Vangsvik om lag 350 innbyggere. Det er bebyggelse stort sett hele den 5 km lange veien gjennom de to bygdene. Folketallet går i bølger, og en senere trend viser tendenser til tilflytting av nye innbyggere. Bygda er godt plassert i forhold til Senjas rike friluftsliv. Tradisjonelt har man levd av kombinert fiske og jordbruk, men per i dag er fiskerbonden utdødt. Siste rest av jordbruksvirksomhet i dag er noe gressproduksjon. Vangsvik ligger sydvendt, og har et karakteristisk og lunt klima.

Vangsvik har forbindelse med Riksvei 860 via den 2,5 km lange Fv 225. Fra bygda er det 18 km til nærmeste by, Finnsnes, som er kommunikasjonshavn for Hurtigruten og hurtigbåt til Tromsø og Harstad. Senja Rutebil har flere daglige bussavganger mellom Vangsvik og Finnsnes. Til nærmeste flyplass, Bardufoss lufthavn, er det 62 km.


Fraflyttet hus og fjøs

Her er to fotografier av et fraflytta hus og en fraflytta fjøs.
Interessant fundament på fjøsen.
Sørfjorden i Dyrøy kommune

Sørfjorden er et lite sted i Dyrøy kommune.Sortevik i Dyrøy kommune

Sortevik er et lite sted på fastlandet i Dyrøy kommune.

Mikkelbostad i Dyrøy kommune

Mikkelbostad er et lite sted som ligger vest på Dyrøya.

Langhamn i Dyrøy kommune

Langhamn er den største bygda på Dyrøya i Dyrøy kommune, Troms fylke. Langhamn ligger ved Dyrøysundet, langs en våg på nordøstsiden av øya. Fylkesvei 212 går gjennom bygda.

Bygda hadde fergeforbindelse med Brøstadbotn på fastlandet fram til Dyrøybrua åpnet i 1994. Langhamn var grunnet fergekaia det stedet på øya som overlevde lengst som handelssted. I dag er det kun Brøstadbotn som har skole, post og butikker i kommunen.Kastneshamn i Dyrøy kommune

Kastneshamn er et gammelt handelssted i Dyrøy kommune i Troms. Stedet ligger på fastlandssiden av Dyrøysundet, langs Fylkesvei 211, 13 km sørvest for kommunesentret Brøstadbotn. Fra Kastneshamn fortsetter fylkesveien sørøstover inn Faksfjorden.

Fram til slutten av 1980-tallet hadde Kastneshamn lokalbåtanløp, men stedet har opplevd gradvis nedgang i folketallet. Idag er den gamle storgården i bygda gjort om til leiligheter som leies ut hovedsakelig i turistsesongen om sommeren.
Hundstrand i Dyrøy kommune

Hundstrand er ei bygd og en grunnkrets i Dyrøy kommune i Troms. Bygda ligger ved Dyrøysundet, omtrent midt mellom Brøstadbotn og Kastneshamn.
Gjennom Hundstrand går Fylkesvei 211.

Hundstrand grunnkrets strekker seg fra Sæter i nord til Rydningen i sør, og har et areal på 17,84 km². Grunnkretsen grenser i nordøst til Brøstad, i øst til Bjørkebakk og i sør og sørøst til Kastnes. Over sundet i vest ligger Dyrøya.


Forså i Dyrøy kommune

Forså er et lite sted ca. 1 km fra Holm i Dyrøy kommune.
I midten av fotografiet kan vi se Dyrøy kirke på Holm.

Forstrand i Dyrøy kommune

Forstrand er et lite sted i Dyrøy kommune.

Faksfjord i Dyrøy kommune

Grenda Faksfjord ligger i det nordøstlige hjørnet av Faksfjorden, innerst i Faksfjordvika.Espenes i Dyrøy kommune

Espenes er ei bygd i Dyrøy kommune i Troms. Stedet ligger langs Espenesbogen, ei bukt på sørsiden av Solbergfjorden. Espenes ligger dessuten ca. 3 km nordøst for kommunesentret Brøstadbotn. Fylkesvei 211 går gjennom bygda.
De fleste sentrumsfunksjoner, deriblant skole, butikk og posttjenester finner man i Brøstadbotn (postnr. 9311), men Espenes har egen frisør. Langs bilveien østover er det 2 mil til det større tettstedet Sørreisa og knappe 4 mil til byen Finnsnes.

Like over Solbergfjorden, på Senja, ligger Vangsvik, som er kommunesentret i Tranøy.


Dyrøyhamn i Dyrøy kommune

Dyrøyhamn er ei bygd i Dyrøy kommune i Troms, beliggende ved Dyrøysundet sør-øst på Dyrøya. Arkeologiske funn viser at det har vært mennesker her helt siden yngre steinalder. Bygda het opprinnelig Hamn og var kirkested fram til 1770, da kirka her (første gang nevnt i 1589) ble revet. Det er fortsatt tydelige spor etter middelalderkirkegården i Dyrøyhamn. Kirkestedet på Dyrøya er siden 1777 Holm, som ligger lenger nord på øya.

Selv om det i dag er få fastboende igjen på stedet, er det fortsatt noe næringsvirksomhet, i hovedsak innen turistnæringa. Dyrøyhamn Gjestehus leier ut rom og har også konferanselokaler.
Gjestehuset samarbeider med Vertshuset Den Glade Heksa, som ligger like ved. Her er det kafé, overnattingsmuligheter og diverse opplevelsestilbud.

Dyrøyhamn er endepunkt for Fylkesvei 212 som går nordover langs sundet og via Dyrøybrua over til kommunesentret Brøstadbotn. Til Brøstadbotn er det denne veien 17 kilometer. Fra Dyrøyhamn går det dessuten lokale veier sørover til Mikkelbostad og sydspissen av øya, og vestover, tvers over øya, til Vinje.


Dyrøybrua i Dyrøy kommune

Dyrøybrua er ei bru på fylkesvei 212 i Dyrøy kommune i Troms.
Brua krysser Dyrøysundet mellom Finnlandsneset på fastlandet og Ørnneset på Dyrøya. Brua ble åpnet 20. august 1994, og ga Dyrøya fastlandsforbindelse.
Dyrøybrua avløste fergestrekninga mellom Brøstadbotn og Langhamn.Dyrøy kirke i Dyrøy kommune

Dyrøy kirke er en langkirke fra 1880 i Dyrøy kommune, Troms fylke. Bygget ble restaurert utvendig og påbygd i 1998.
Byggverket er i tre og har 450 plasser.
5. juli 2008

Gibostad i Lenvik kommune.

Her er noen fotografier av Gibostad i Lenvik kommune, sett fra Bjorelvnes.Geitryggen kirkegård på Bjorelvnes i Lenvik kommune

Her er et fotografi fra Geitryggen kirkegård på Bjorelvnes i Lenvik kommune.

Rossfjordstraumen (Rossfjord) i Lenvik kommune

Her er noen fotografier av Rossfjordstraumen (Rossfjord) og Langnes i Lenvik kommune, sett fra øvre Langnes.Vassbruna, Blåfjell og Leirtinden i Lenvik kommune

Her er noen fotografier av Vassbruna, Blåfjell og Leirtinden i Lenvik kommune.
Fotografiene er tatt fra Rokstad i Rossfjordstraumen (Rossfjord).
Rossfjordstraumen (Rossfjord) i Lenvik kommune

Her er noen fotografier fra Rossfjordstraumen.
I bakgrunnen kan du se Ansnestindan/Målselvtindan.Tangen Gaard i Rossfjordstraumen (Rossfjord)

Her er et fotografi av Tangen Gaard i Rossfjordstraumen (Rossfjord), den 5. juli 2008.
Som dere kan se er bygget nå nymalt og ser vesentlig bedre ut enn før.Fra Høsten er her

Rossfjordstraumen kirke

Her er noen fotografier fra Rossfjordstraumen kirke (Rossfjord kirke), sommeren 2008.