31. august 2008

Sjøvegan i Salangen kommune

Her er noen fotografier fra Sjøvegan i Salangen kommune.

Sjøvegan, er et tettsted og kommunesenteret i Salangen kommune i Troms. Stedet hadde 750 innbyggere i 2006. Sjøvegan ligger ved Sagfjorden, den innerste delen av fjorden Salangen.






Kvartssilo ved Sjøvegan i Salangen kommune

Her er noen fotografier fra den gamle kvartssiloen ved Sjøvegan i Salangen kommune.



Seljeskogen ved Sjøvegan i Salangen kommune

Her er noen fotografier fra Seljeskogen ved Sjøvegan i Salangen kommune.



Småbåthavn ved Salangsverket i Salangen kommune

Ved Salangsverket ligger det ei lita småbåthavn.

Salangsverket ved Sjøvegan i Salangen kommune

Salangsverket er i dag et moderne industriområde. Vegg i vegg med de moderne bedriftene ligger ruinene av et industriforetak som trakk til seg arbeidsfolk fra store deler av Nord-Norge - så lenge det varte. Fra århundreskiftet og fram til første verdenskrig ble Salangen oversvømt av utlendinger med kapital. Tiden var preget av optimisme og tro på fremtiden. Salangsverket ble bygget som et storslått malmeventyr som varte i knappe 10 hektiske år, med det nyeste innen teknologi, moderne arbeiderboliger, solidaritet mellom arbeidere og konflikter med ledelsen. Jernmalm fra Salangen ble skipet ut, og mye endte nok som kanonkuler på kontinentet.

Jernmalmen ble hentet fra dagbrudd på Storhaugen 7-8 km nordøst for Salangsverket. Malmen ble transportert på taubane ned til Salangsverket til foredlingsverket og utskipping.

På slutten av 1912 er det definitivt slutt på utskipinga av malm fra Storhaugen.Det er flere teorier for dette, både de vanskelige klimatiske forhold, kvalitet på malmen og de urolige politiske forholdene i Europa er nevnt.

I dag preges det gamle Salangsverket av tidens tann, men produksjonsprosessen er fortsatt fattbar gjennom ruinene i landskapet og en godt tilrettelagt sti.

Kilde: Wikipedia








Hus ved Steinora i Gumpedalen

Ved en stikkvei kom vi til et koselig lite sted i Gumpedalen. Ved veienden her kunne man gå videre til Steinora.

Men min oppmerksomhet rettet meg heller mot et fint gammelt hus. Her fikk vi omvisning av ei koselig dame som hadde samlet på masse antikke saker fra hennes slekt tilbake i tiden. I tillegg hadde hun fått tak i masse antikke saker hos brukthandlere i distriktet, og hadde dermed pyntet opp sin bestemor sitt hus med saker fra oldtiden.




30. august 2008

Sultindvik og Målsjorda i Rossfjordstraumen i Lenvik kommune

Her er noen av de første høstfotografiene fra Sultindvik og Målsjorda i Rossfjordstraumen i Lenvik kommune.





Tårnelv i Rossfjordstraumen i Lenvik kommune

Her er noen fotografier av Tårnelv i Rossfjordstraumen i Lenvik kommune sett fra Nedre Langnes.



Rossfjordstraumen i Lenvik kommune

Her er noen av de første høstfotografiene fra Rossfjordstraumen i Lenvik kommune.







Tårnelv, Rossfjordstraumen i Lenvik kommune

Her er noen høstfotografier fra Tårnelv i Rossfjordstraumen i Lenvik kommune.















Brygge i Finnfjord, Lenvik kommune

Her er et fotografi av ei privat brygge i Finnfjord i Lenvik kommune.

Finnfjord smelteverk, Finnfjord i Lenvik kommune

Her er noen fotografier av Finnfjord smelteverk, Finnfjord i Lenvik kommune.







Onego Tracer i Finnfjord

Her er et fotografi av lasteskipet Onego Tracer som i omtrent en måned lå til kai ved Finnfjord i Lenvik kommune på grunn av en intern oljelekkasje.

Undergang i Skogen, Finnfjord i Lenvik kommune

Her er et fotografi av en undergang i Skogen, Finnfjord i Lenvik kommune.

Sommerfryd, Nedre Langnes, Lenvik kommune

Her er Sommerfryd på Nedre Langnes i Rossfjordstraumen i Lenvik kommune.

17. august 2008

Hamn i Senja i Berg kommune i Troms

Hamn er et gammelt handelssted og et populært turistmål på øya Senja i Troms.
Hamns hovedbygning, samt flere av de gamle rorbuene ble totalskadet av brann i september 2005. Ikke lenge etter startet arbeidet med å gjenreisningen, og en storstilt satsning ble igangsatt for å få stedet på fote igjen. I januar 2007 ødela nok en brann flere rorbuer.
Lengre ned kan du se fotografier fra før brannene.

Nå er derimot et helt nytt reiselivsanlegg reist opp og turister og fastboende strømmer til.
Her er noen fotografier som er tatt i august 2008.

















Følgende fotografi er tatt i april 2006 når oppryddingen på tomta er nesten fullført.



Følgende fotografier er tatt i september 2005 etter hovedhuset var tatt av brann.





Følgende fotografi er tatt sommeren 2003, og viser hvordan reiselivsanlegget i Hamn i Senja da så ut.