28. juni 2009

Lavoll med Kjosen i Berg kommune på Senja

Her er noen fotografier fra gården Lavoll med Kjosen på vei ut mot Flatneset.

Gården Lavoll ligger innerst i Lavollsfjorden inntil sørsida av Flatneset. Gården er uten vegforbindelse og ligger idyllisk til på en liten flate innunder den bratte sørvendte lia ned fra nedre Flobjørn. Stedet ligger også skjermet i forhold til veger, bebyggelse og anlegg i områdene rundt.

Engarealene nærmest gården er åpne, men deler av innmarka og den nære utmarka er preget av manglende hevd og er i ferd med å gro til med løvskog. Lenger vest ligger Smedvika med noe hyttebebyggelse, og ytterst på neset ligger Flatneset fyr.

Det går flere stier langs sørsida av Flatneset, fra Lavollen til Smedvika, og fra sjøsida i sørvest og ut til fyret.


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset

Smedvika (Smevik) og Torvikholmen i Berg kommune på Senja

På vei ut mot Flatneset passerer man Smedvika (Smevik).
Her er det oppført en del eneboliger som i hovedsak brukes som hytter.


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset

Flatneset (Flatnesset) og Skaland i Berg kommune på Senja

Flatneset (Flatnesset) er et nes som ligger på andre siden av havet for Skaland.
Her kan du finne rester fra krigens dager - i form av gamle fort og kanoner.

Tyskerne startet byggingen av fortet på Flatnesset. Her ble det også satt opp store kanoner som skulle brukes til å stoppe skip som måtte komme inn Bergsfjorden. I tillegg var det mange mindre luftvernkanoner. Ca. 300 tyskere hadde tilhold på Flatneset (Flatnesset).

Fyrlykta på Flatneset med Skaland i bakgrunnen


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Skaland sett fra Flatneset

Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Utsikt fra Flatneset innover Bergsbotnen

Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Nesten helt ute på Flatneset møter du på dette skiltet - veldig praktisk dersom du kommer ut av kurs

Fra Tur til Flatneset

Flatneset (Flatnesset) i Berg kommune på Senja

Her er noen fotografier av restene som står igjen fra krigens dager.
Under krigen var det blant annet store kanoner og mindre luftvernkanoner som var plassert her for å stoppe skip på vei inn Bergsfjorden.


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset

Plantefredningsområde Lavollskjosen i Berg kommune på Senja

Dette er et landskapsvernområde med dyrelivs- og plantefredningsområde (strandeng).
Havørn skal finnes hekkende i området.


Fra Tur til Flatneset

Andemor på tur med familien

På en Senjatur møtte jeg på to andefamilier som var ute på svømmetrening.

Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset

Blomster i fjæra

Sommeren er på sitt beste, og her kan vi se en vakker blomst som skinner om kapp med sola.

Fra Tur til Flatneset

Reinsdyr (Rein) på Flatneset i Berg kommune på Senja

Her er noen fotografier av noen lekre reinsdyr som kom imot meg en varm sommerdag på Flatneset i Berg kommune på Senja.

Som dere kanskje ser er de på vei til å skifte fra vinterpels til sommerpels.


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset


Fra Tur til Flatneset