17. juni 2008

Medby i Torsken kommune

Medby er et koselig lite tettsted i Torsken kommune. Navnet er gammelnorsk "MIdtbyr" (midtbygda), og kommer av at det er den midterste av tre bygder i Veimannsfjorden. Stedet regnes som et senter i søndre Torsken.

I gamle dager livnærte folket seg her av fiske i Sifjorden og Andfjorden, i tillegg til en del jordbruk. Stedet fikk sitt første skolehus så tidlig som i 1908. Nå er det bygd opp en flott sentralskole her for alle ungene i sørkommunen, med svømmebasseng, gymnastikksal, SFO-avdeling og ny barnehage like ved.
Av næringsliv finner vi et firma for bygg og anleggsvirksomhet, elektrikerfirma, maskinentreprenør, buss/drosje og butikk. Videre finner vi her kommunal avdeling for teknisk vedlikehold og flere andre kommunale funksjoner.

Vertshuset "Fembøriingen" er ei spesiell kro for både fastboende og tilreisende. Like ved ligger overnattingsstedet og hytteanlegget "Draugen". Bygda har kapell og grendehus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar