26. mars 2015

Hvor mye mer snø i Lenvik om noen år? Hva med temperatur og nedbør?

Det er utrolig hvor mye data man kan hente inn på ulike nettjenester i forbindelse med alt som har med natur, landskap og ulike tema å gjøre. Jeg har for interessen sin del hentet ut fire forskjellige kart. 

Det ene viser oversikt over alle Sefrak bygg i Lenvik kommune, det vil si alle bygg som er fra før 1900. De andre viser nedbørs endringer frem mot 2100, det tredje viser temperaturendringer mot 2100 og det fjerde viser antall dager med snø fram mot 2100.

I 2100 er nok de fleste av oss vandret avsted - men det kan allikevel gi en god pekepinn til stat, fylkeskommune og kommuner i forhold til planlegging og tilrettelegging for fremtiden og de siste årene har dette blitt veldig sentralt i kommunal planlegging og ROS (risiko og sårbarhetsanalyser).

Kart nummer. 1 - Sefrak bygninger i Lenvik kommune.  
Som dere kan se følger det tegnforklaring med alle kartene. Visste du for eksempel at det var så mange Sefrak bygninger i ditt nærområde? Man kan zoome inn og klikke på en link for å få mer informasjon om når bygget er fra, hva det er blitt brukt til osv. Ganske spennende å gå inn å kikke på disse forskjellige registreringene.
Kart nummer 2 - Nedbørs endring frem mot 2100 i Lenvik kommune.
Slik som man kan lese kartet kan man regne med økt nedbør fremover med minimum 15-20 %. Dette må igjen sees igjen med økt havnivå, større elver og bekker og dimensjonering ved utbygginger osv.

Fra Andre illustrasjoner
Kart nummer 3 - Temperaturendring frem mot 2100 i Lenvik kommune

Slik som man kan lese dette kartet kan man regne med en temperaturøkning fra 2.5 grader til 3.0 grader - med andre ord ikke mer enn hva vi skulle klare! Så for dem som ser for seg global oppvarming vil gi uante varme sommere og syndetemperaturer må nok  senke forventningene. Det vil nok bli enkelte sommere som blir varmere enn gjennomsnittet, slik som f.eks i fjor, men det var fordi vi var heldige å fikk en varmluftstrøm sørfra og hadde ingenting med global oppvarming å gjøre.

Fra Andre illustrasjoner


Fra Andre illustrasjoner

Kart nummer 4 - Endring antall dager med snø frem mot 2100 i Lenvik kommune

Som dere kan lese av på dette kartet kommer det til å bli lengre vintre med flere snødager. Det varierer litt på forskjellige steder i kommunen, men i snitt kan det se ut som det kan bli opp mot over 60-70 dager ekstra (vanskelig å si eksakt) med snø frem mot 2100. Men en ting er iallefall sikkert, det kommer til å bli lengre og flere dager med snø fremover, til tross "global oppvarming" som noen trodde ville få motsatt betydning.

Fra Andre illustrasjoner

Skrevet av Roger Skog 26. mars 2016 med datagrunnlag fra Miljødata henta ut samme dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar