6. juli 2008

Vinje i Dyrøy kommune

Vinje er et skikkelig fint sted med gamle bygninger. I dag består gården rundt av fem bruk. I et vakkert kulturlandskap finnes flere eksempler på byggeskikk og bygningshistorie fra midten av forrige århundre fram til 1930-åra.

På Lille Vinje er det 27 runde groper i rullesteinsfjæra som man ikke helt vet hva de er blitt brukt til – det kan være tufter etter boplasser, gravplasser eller steder der man oppbevarte mat om vinteren. - Store Vinje og Lille Vinje kan en gang ha vært en gård som ble utskilt i to gårder.

På begge gårdene finnes imidlertid kulturspor fra jern- og mellomalderen, slik at utskillinga kan ha skjedd tidligere enn de skriftlige kildene tyder på. Ei trekulldatering fra det dypeste laget på gårdshaugen på Store Vinje viser at bosetningen på gården ble etablert i jernalderen, mot slutten av 600-tallet.1 kommentar: