5. april 2016

Verket ved Hamn i Senja

Her ble det handelssted og fiskevær da handelsmannen Adolf Lund først leide og siden kjøpte stedet i 1896. Han var mannen som førte opp alle de hus som hørte til et velbygd handelssted; fiskebrygge med dampskipskai, butikk med pakkhus, bakeri, trandamperi, graksekokeri (rester av lever, hvalspekk/kjøtt og bein som ble foredlet ved gjæring og pressing til levermel), ishus, rorbuer, fjøs og tinghus med gjesterom. 

Hamn hadde allerede fra 1874 poståpneri. Rikstelefonen kom i 1896, da også Telegrafhuset ble bygd. Hamn var da det tredje stedet på Senja som fikk telefonstasjon.

Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja
Fra Verket ved Hamn i Senja

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar